Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Weterynarii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Akademia Rolnicza w Lublinie
    Wydział Medycyny Weterynaryjnej
    Ocena: pozytywna
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    Wydział Medycyny Weterynaryjnej
    Ocena: pozytywna
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
    Wydział Medycyny Weterynaryjnej
    Ocena: wyróżniająca
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    Wydział Medycyny Weterynaryjnej
    Ocena: pozytywna

Kontakt

Szanowni Państwo,

Wszelkiw uwagi i opinie prosimy kierować na adres:

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/