Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Weterynarii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Ocena: wyróżniająca
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Ocena: pozytywna

Konkursy i olimpiady


Link do http://www.wwsi.edu.pl/